2 Δεκεμβρίου 2010

DESIGN WALK 2010 {NOISE vs SILENCE} ~geometry~13 Graphic Design Studios resolve 13 contradictory elements within the creative process.The walk takes place in the vibrant area of the city next to the Acropolis, leading the visitor between cult shops and hip bars to discover works by award-winning graphic designers, in one of the most inspiring neighbourhoods in Europe, where ancient Greece, West, East, yesterday and tomorrow meet.
For the 2010 walk, double decker is challenging 13 Design Studios to create a piece of work inspired by the contradictions / oppositions with which every designer has to deal, and which arise from fundamental questions in design methodology. The resulting exhibition, POLES APART, will give a unique visual insight into the creative process – as well as its curious contradictions. 


"A thing, until it is everything, is noise, and once it is everything, it is silence" Antonio Porcia


NoisevsSilence

NOISE vs SILENCE
The transmission of signals, becomes increasingly more dense, and information tends to degrade into entropy, noise, absolute vagueness. A truth appears because an event interrupts repetition. It is a thing, that we cannot name, but we decide to remain faithful to, to take the chance of examining it. It is a message that demands decoding, before it becomes fully apparent. Yet, if its meaning became absolute, thus namable, the whole process of interpretation and construction of truth, would collapse into silence.

Production - Geometry / Dimitris Ladopoulos, Spiros Rasidakis, Christina Katsari, 
Katerina Myrianthopoulou, Eleni Tsambra, Effie Pappa
Ο Νίκος 'Ισαρης δίνει την δική του ερμηνεία πάνω στη δυαδική αντίθεση Θόρυβος/Σιωπή, μιλώντας από την άλλη
πλευρά. /Nikos Isaris gives his own interpretation on the pole Noise/Silence from the other side
Click here > A Voice from Silence


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου